top of page

Ordreskjema. Engrossalg.

( Skjemaet er under utvikling, og kan ikke benyttes foreløpig. )


Som engroskunde hos Brødrene Brubakken A/s står dere selvfølgelig fritt til å velge denne formen for bestilling, eller om dere vil bestille pr telefon.


Kun våre godkjente engroskunder kan benytte dette skjemaet. Andre kunder henvises til vår ordretelefon:


Tlf: 35982084.


Ved utfylling av ordreskjemaet er det viktig å fylle inn bestillers navn og telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg dersom vi f.eks skulle ha problemer med å levere den bestilte varen, om noe er uklart ved bestillingen e.l. 

Bestillingsskjema. Engrossalg.

Firma.

Bestillers navn.

Din telefon. I tilfelle vi lurer på noe?

Hentes / bringes.

Ønsket leveringsdag

Må leveres senest. Eventuelt hentes kl.

Bestilling. Skriv inn Produktnummer eller produktnavn, ant kg, ant stk, e.l. i forhold til prislisten

Forklaringer. Her kan du skrive inn ønsket forpakkning, fersk, fryst, tinet, e.l.

bottom of page