top of page

Viltmottak.

Vi er godkjent som mottaker av viltkjøtt. Vi er fast mottaker av elg og viltslakt fra Kragerø viltnemd. Dette vil oftest si dyr som blir påkjørt i trafikken, dyr som forvolder skade i landbruket, eller som virker truende på mennesker.


Vi kan også ta imot viltslakt fra jaktlag. Enten for å partere og foredle slaktet for retur til jaktlaget, eller for å kjøpe slaktet.

Priser.

Dersom vi skal kjøpe slaktet, har vi egne priser for dette. Be om pris.


Ved partering og foredling for jaktlag vil prisene variere etter hvordan partering og pakking som skal utføres. Gi oss dine ønsker og vi regner ut en pris. 

Regler for mottak av viltkjøtt.

Uansett om det blir levert inn slakt for partering og foredling, eller om vi skal kjøpe slaktet gjelder følgende regler:


1. Slaktet skal være slaktet på en så renslig måte som mulig. det er spesiellt viktig å være meget nøye med uttak av innvoller, slik at det her ikke blir stukket hull på magesekk, blære o.l slik at dette forurenser slaktet. Innvoller må være tatt ut innen en halv time etter at dyret er avlivet.


2. Følgende deler av innmaten må taes med ved innlevering til oss. Lever, nyrer, hjerte, lunger og milt. Her pressiserer vi at det ikke er nok med deler av f.eks en lever. Alt må være med, da dette er en vesentlig del av den kommende veterinærundersøkelsen og godkjenning av slaktet. Dette er en trygghet for alle parter. For at veterinæren skal kunne godkjenne slaktet, må hele dyret innleveres. Det lar seg ikke gjøre å innlevere 1/2 dyr med innmat for et helt dyr. Dette blir ikke godkjent.


3. Innfrakting av dyret til slaktested bør foregå før dyret flåes. Dette bidrar til minst mulig risiko for forurensing av slaktet fra ytre påkjenninger. ( Jord, lauv, skitne hender o.l. )


4. Flåing av dyret må skje på rensligst mulig måte. Legg gjerne ut en ren presenning på stedet flåingen skal skje. Sørg for at faren for oppvirvling av støv e.l er minimal. Ha klare regler for hvem som skal stå for flåingen, og dermed vil være i kontakt med slaktet.


5. En god regel under flåing er at en person holder i huden og trekker denne ut mens en annen har direkte kontakt med selve slaktet. Dette vil minimalisere kontaminasjonsoverføring av bakterier fra hud til slakt.Vask hender ofte med skikkelig vann og såpe. Dersom dette ikke er mulig, skal engangshansker benyttes. Ha også tilgang på sprit eller annen hånddesinfiseringsvæske, og benytt dette hyppig.


6. Når flåingen er unnagjort, skal dyret kløves langs ryggen, og deles i fire. Altså to forparter og to bakparer.


7. Nå er det viktig å sørge for å nedkjøle slaktet så hurtig som mulig. Men det er uansett viktig å få en tørr hinne på utsiden før slaktet skal inn på kjølerom.


8. Sørg for å innlevere slaktet så raskt som mulig til oss for å sikre riktig lagring og mørning. Ved frakt og håndtering skal slaktet være innpakket i ren ny plast.


9. Ved innlevering av flere dyr samtidig er det viktig å merke de forskjellige partene og innmaten, slik at vi kan skjelne hva som hører til hva. F. eks: Alle fire parter + innmat på dyr nr. 1 merkes med 1. Dyr 2 merkes med 2 osv.


Følger vi disse forholdsvis enkle reglene sikrer vi oss detaller beste resultatet på slaktet. Kjøttkvalitet, smak, mørningsprosess o.l vil nå ha de aller beste forutsettninger til glede for alle parter.


Vi forbeholder oss retten til å avvise innlevering av slakt dersom det er tegn til dårlig slaktehygiene eller dersom vi ikke har kapasitet.

bottom of page