top of page

Engrosavdelingen.

I forbindelse med vårt pølsemakeri og nedskjæringsenhet har vi en egen engrosavdeling.


Vi leverer både til detaljhandelen og til restauranter og gatekjøkken.

Vi leverer primært i våre nærområder, men har også jevnlige leveranser til forretninger, restauranter og gatekjøkken i andre byer også. Se ( hvor kan du kjøpe våre varer ) Muligheten for levering kommer an på hvilke logistikkmuligheter som er tilgjengelig.

Engroskundepremisser.

Ved registrering som engroskunde trenger vi følgende opplysninger:

Vi forbeholder oss retten til å foreta en kredittvurdering.


Registrert firmanavn.

Markedsført firmanavn.

Besøks / leveringsadresse.

Fakturaadresse.

Tlf, fax, e-post.

Kontaktperson. Tlf.

Daglig leders navn og adresse.Tlf.

Org. nr.

Bestillingspremisser.

Bestilling av varer må skje minimum to dager før levering som en hovedregel. Her vil forutsettningene for frakt spille inn. Blir vi enige om frakt f.eks hver Torsdag, må bestilling være oss i hende senest innen kl 16,00 på Tirsdag. Selvsagt stiller vi opp så godt vi kan om det kommer inn hasteordre, og vi stiller også opp både Lørdag og Søndag og andre helligdager om det en sjelden gang er behov for dette. Men det er viktig at dette ikke misbrukes slik at ordningen fjernes. Se ellers bestillings-skjema engros

Leveringspremisser.

Levering av varer skjer etter hva vi blir enige om. Dersom leveringen gjelder innenfor vårt nærområde er leveringen fraktfri. Dersom det dreier seg om levering ut av kommunen finner vi en løsning og pris for dette i samarbeid. Som hovedregel vil levering av varer skje fra Mandag-Fredag.


Retur & reklamasjon.

Vi inngår ingen returavtaler foruten ordinær reklamasjon. Reklamasjon skal som hovedregel kreves innen 2 dager etter leveranse. Senest før utløp av siste forbruksdag. Det er om mulig ønskelig å få de påklagede varer i retur, eller deler av dem, slik at vi kan drive avviksbehandling og korrigerende tiltak.


Faktureringspremisser.

Fakturering skjer etterskuddsvis, ukentlig. Med 10 dagers forfall fra leveringsdag. Vi krever ingen fakturagebyr, men purregebyret er på kr 60,-. I tillegg følges gjeldende morarentesatser. Etter forfall på første purring blir vårt tilgodehavende overlatt til rettslig inkasso, og varelevering stopper automatisk inntill tilgodehavende er innbetalt, eller skyldner har tatt kontakt med oss og inngått nedbetalingsavtale.


For fakturaspørsmål, ring 35981419.


Prispremisser.

Vår prisliste finner du her på våre web sider. Denne blir oppdattert så godt som mulig. Men pga store svingninger vil det kunne være små justeringer på faktura i forhold til gjeldende prisliste. Vi har også et tilbudstorg som vi med jevne mellomrom selger ut varer til nedsatte priser. Her vil det være prinsippetom førstemann til mølla som gjelder.

bottom of page