top of page

Matsikkerhet & hygiene.

Kvalitetssikring.

Vi følger til enhver tid prinsippene i internkontrollforskriftene for kjøttproduksjon. ofte kalt, IK matregler. Disse forskriftene sikrer at produksjon, nedskjæring, lagring og frembud skjer etter strenge normer. Her sjekkes jevnlig kjøle, frysetemperaturer, varmebehandling og nedkjølingstider. Alt dette er nedfelt i skriftlige rutiner som til enhver tid skal følges nøye. Dette gjelder selvsagt også renhold og desinfikasjon, samt renovering ved skader på materiell, utstyr og lokaliteter.


I tillegg til at vi har en egen internkontrollansvarlig i bedriften som jevnlig gjør kontroll med at reglene følges blir vi nøye fulgt av Mattilsynet som kommer på både anmeldte og uanmeldte kontroller og tilsyn. Vi har også engasjert firmaet Anticimex som har spesialisert seg på internkontrollsikring. Disse bidrar også med sikring i forhold til skadedyr-bekjempelse. Anticimex kommer også som Mattilsynet på både anmeldte og uanmeldte kontroller flere ganger i året.


Alle feil og mangler som blir oppdaget blir avviksbehandlet. Dette vil kort fortalt si at vi noterer ned hva som har skjedd galt. Deretter må avviket lukkes så raskt som mulig. Med andre ord må vi finne ut hva som gikk galt, kartlegge hvilken risiko feilen kan / eller har forårsaket og sørge for at feilen blir rettet opp på best mulig måte, raskest mulig. Når feilen er funnet og rettet opp, og prosedyrene eventuellt rettet opp slik at feilen mest sannsynlig ikke kan skje igjen, kan avviket lukkes og arkiveres.

Haccp.

I disse dager er vi iferd med å innføre haccp prinsipper i bedriften. Dette vil kort fortalt si at de allerede strenge regelverkene vil bli enda strengere. Nå blir det satt ekstra fokus på kontroll med kritiske kontrollpunkter. Dette vil si steder eller operasjoner i alle prosesser som kan ha negativ innflytelse på sluttproduktet, lagring, transport og frembud.


I løpet av kort tid vil vi også, (forhåpentligvis) bli eftagodkjent. Dette vil si at vi står fritt til å selge våre varer til hvem vi vil over hele eu og eftaområdet. Vi holder i disse dager på med de siste ombygginger og utbedringer av produksjonsanlegget for å få denne godkjenningen.

Tilsettningsstoffer. ( E-stoffer. )

I moderne produksjon er det ofte en umulighet å komme utenom bruk av tilsettningsstoffer.


Både myndighetenes krav til bekjempelse av skadelige bakterier, krav til holdbarhet, kundenes krav til utseende, farge, smak, o.l gjør det vanskeligere og vanskeligere å komme unna dette fenomenet.


Ofte er det slik at produkter produsert uten disse tilsettningene har problemer med å tiltrekke seg kundene. Om vi vil inrømme det eller ikke, er faktorer som nevnt ovenfor viktige for de fleste av oss når det gjelder å velge produkt.


Når fargen på et kjøttprodukt blir grått og blast, ser det nok ikke særlig innbydende ut. Men når det får et fint rødskjær, og ser ferskt og fint ut, velger nok de fleste av oss dette produktet selv om holdbarheten på begge produktene er god. Som oftest er grunnen til denne fargeforskjellen valg av f. eks pakkegas, eller bruk av natriumnitritt, som begge er tilsettningsstoffer med E-nummer.


Hos Brødrene Brubakken forsøker vi i det lengste å begrense bruken av disse stoffene, men samtidig ser vi en del fordeler. Farge og friskhet er en fordel. Antioksydanter er en annen. Smaksforsterkere gjør en god jobb med å få frem de naturlige gode krydderne på en bedre måte. Det er også ofte problematisk å unngå tilsettningsstoffer siden de ofte er en del av krydderblandinger o.l.


Vi skal også være klar over at mange såkalte e-stoffer er helt naturlige stoffer som bare har fått et e-nummer.


Vi har her lagt inn noen linker til Matportalen.no som kan belyse en del spørsmål og også myter når det gjelder disse tilsettningsstffene.

Tilsettningsstoffer.        Hva er tilsettningsstoffer?

E - nummer.                 Hva betyr E - nummerne?

Merking:                      Merking av tilsettningsstoffer.

Små barn.                    Tilsettningsstoffer og små barn.

Nødvendighet.              Er tilsettningsstoffer en nødvendighet.

Frykt og fare.               helsefrykt og helsefare ved tilsettningsstoffer.

Myter.                         Myter ved bruk av tilsettningsstoffer.

bottom of page